Suzuki 6427

Suzuki sawif ติดตั้งหัวฉีด AC autogas stag4 eco นาดถังโดนัท 38 ลิตร


Suzuki sawif ติดตั้งหัวฉีด AC autogas stag4 eco นาดถังโดนัท 38 ลิตร กับผลงานการติดตั้ง ของเวอร์ซุสวัชรพล การเก็บงานเรียบร้อยมากค่ะ การเดินสายไฟก็สวยงาม ได้มาตรฐานมากค่ะ ปกติแล้วจะกล้าๆ กลัวๆ แต่พอเห็นงานติดตั้งที่นี่มั่นใจและอุ่นใจมากค่ะ ขอยกนิ้วให้เลยนะคะ ....