โปรโมชั่น


 ..... แถม ฟรี...เมื่อจองติดตั้ง เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ปตท Ptt Perfoma สำหรับรถยนต์ที่ใช้  LPG/NGV      ด่วนจำนวนจำกัด 30ชุด เท่าน้ัน...
  

 
 
 
Property Detail : 
- หม้อลดแรงดัน TOMASETTO ITALY
- รางหัวฉีด VERSUS  RAIL ITALY
- วาล์ว TOMASETTO ITALY 
- กล่องควบคุม ECU VERSUS  ECO 4สูบ
- ถังมัลติวาล์ว ฟรี /ถัง โดนัท 42 ลิตร แค๊ปซูลขนาด 48- 58 ลิตร
- แป๊ปทองแดงนำเข้า GAS ITALY ECE 67R 6mm/8mm
- ท่อยางแก๊สนำเข้า FAGUMIT ITALY ECE 67R
- ท่อยางแรงดันแก๊ส FAGUMIT ITALY ECE 67R


- เอกสารรับรองการติดตั้ง (มี)
- ใบวิศวกร -  
- พร้อมติดตั้ง
* เปลี่ยนขนาถังโดนัทเพิ่มเงิน
   1,500 บาท  

ปกติ 19,900 ราคาโปรโมชั่น  
ลดเหลือ16,000 บาท 
 

 

 
Property Detail : 
- หม้อลดแรงดัน TOMASETTO ITALY
- รางหัวฉีด VERSUS  RAIL ITALY
- วาล์ว TOMASETTO ITALY/OMB
- กล่องควบคุม ECU VERSUS MINI สูบ4 
- ถังมัลติวาล์ว ฟรี /ถัง โดนัท 42 ลิตร แค๊ปซูลขนาด 48- 58 ลิตร
- แป๊ปทองแดงนำเข้า GAS ITALY ECE 67R 6mm/8mm
- ท่อยางแก๊สนำเข้า FAGUMIT ITALY ECE 67R
- ท่อยางแรงดันแก๊ส FAGUMIT ITALY ECE 67R


- เอกสารรับรองการติดตั้ง (มี)
- ใบวิศวกร -  
- พร้อมติดตั้ง
* เปลี่ยนขนาถังโดนัทเพิ่มเงิน
    1,500 บาท

ปกติ24,900ราคาโปรโมชั่น
ลดเหลือ17,900 บาท 

  

Property Detail :
- หม้อลดแรงดัน TOMASETTO ITALY
- รางหัวฉีด VERSUS  RAIL ITALY
- วาล์ว TOMASETTO ITALY/OMB
- กล่องควบคุม ECU VERSUS STD 4สูบ
- ถังมัลติวาล์ว  ฟรี /ถัง โดนัท42 ลิตร แค๊ปซูลขนาด 48- 58 ลิตร
- แป๊ปทองแดงนำเข้า GAS ITALY ECE 67R 6mm/8mm
- ท่อยางแก๊สนำเข้า FAGUMIT ITALY ECE 67R 
- ท่อยางแรงดันแก๊ส FAGUMIT ITALY ECE 67R

- เอกสารรับรองการติดตั้ง  (มี)
- ใบวิศวกร  -
- พร้อมติดตั้ง
* เปลี่ยนขนาดถังโดนัทเพิ่มเงิน
1,500 บาท
ปกติ26,900 ราคาโปรโมชั่น   ลดเหลือ20,900 บาท
Property Detail :
- หม้อลดแรงดัน TOMASETTO ITALY
- รางหัวฉีด VERSUS RAIL ITALY
- วาล์ว TOMASETTO ITYLY/OMB
- กล่องควบคุม ECU VERSUS OBD 4สูบ
- ถังมัลติวาล์ว ฟรี /ถัง โดนัท 42 ลิตร แค๊ปซูลขนาด 48- 58 ลิตร
- แป๊ปทองแดงนำเข้า GAS ITALY ECE 67R 6mm/8mm
- ท่อยางแก๊สนำเข้า FAGUMIT ITALY ECE 67R
- ท่อยางแรงดันแก๊ส FAGUMIT ITALY ECE 67R

- เอกสารรับรองการติดตั้ง (มี)
- ใบวิศวกร -
- พร้อมติดตั้ง
* เปลี่ยนเป็นถังโดนัทเพิ่มเงิน
    1,500 บาท
ปกติ27,900 ราคาโปรโมชั่น ลดเหลือ20,900  บาท
 
Property Detail :
- หม้อลดแรงดัน TOMASETTO ITALY
- รางหัวฉีด VERSUS  RAIL ITALY
- วาล์ว TOMASETTO ITYLY/OMB
- กล่องควบคุม ECU VERSUS STD 6 สูบ
- ถังมัลติวาล์ว ฟรี /ถัง โดนัท 42 ลิตร แค๊ปซูลขนาด 48- 58 ลิตร
- แป๊ปทองแดงนำเข้า GAS ITALY ECE 67R 6mm/8mm 
- ท่อยางแก๊สนำเข้า FAGUMIT ITALY ECE 67R
- ท่อยางแรงดันแก๊ส FAGUMIT ITALY ECE 67R


- เอกสารรับรองการติดตั้ง (มี)
- ใบวิศวกร -
- พร้อมติดตั้ง
* เปลี่ยนขนาดถังโดนัทเพิ่มเงิน
    1,500 บาท

ปกติ 35,900ราคาโปรโมชั่น
ลดเหลือิ30,900 บาท

 
Property Detail :
- หม้อลดแรงดัน TOMASETTO ITALY
- รางหัวฉีด VERSUS  RAIL ITALY
- วาล์ว TOMASETTO ITALY/OMB
- กล่องควบคุม ECU VERSUS OBD 6 สูบ
- ถังมัลติวาล์ว  ฟรี/ถัง โดนัท 42 ลิตร แค็ปซูลขนาด 48- 58 ลิตร
- แป๊ปทองแดงนำเข้า GAS ITALY ECE 67R 6mm/8mm
- ท่อยางแก๊สนำเข้า FAGUMIT ITALY ECE 67R
- ท่อยางแรงดันแก๊ส FAGUMIT ITALY ECE 67R

- เอกสารรับรองการติดตั้ง (มี)
- ใบวิศวกร -
- พร้อมติดตั้ง
* เปลี่ยนขนาดถังโดนัทเพิ่มเงิน
   1,500 บาท

ปกติ 38,900 ราคาโปรโมชั่น
ลดเหลือ32,900 บาท
 *****  ประกันวินาศภัย                                1,500,000 บาท   นาน 3 ปี  ( รถป้ายแดง 5,000,000 นาน 3 ปี )
 *****  ประกันเครื่องยนต์                             500000  บาท    นาน 1 ปี 
 *****  ประกันความเสียหายต่อบุคคล    1,000,000 บาท   นาน 1 ปี
 

   
ยี่ห้อหัวฉีด
จากประเทศ
ระบบสูบ
หัวฉีด
หม้อต้ม
ราคาปกติ
ราคาพิเศษ
AC STAG 200
โปแลนด์
4 สูบ
Valtex
Tomasetto
25,000
21,900
AC STAG 4 ECO
โปแลนด์
4 สูบ
Valtex
Tomasetto
26,700
22,700
AC STAG 4 PLUS
โปแลนด์
4 สูบ
Valtex
Tomasetto
28,500
24,500
AC STAG 300 ISA2
โปแลนด์
4 สูบ
Valtex
Tomasetto
30,500
26,500
AC STAG 300 PREMIUM
โปแลนด์
4 สูบ
Valtex
Tomasetto
32,900
29,000
AC STAG 300 PREMIUM
โปแลนด์
4 สูบ
HANA+3,000
Tomasetto
36,500
        32,000
AC STAG 300 ISA2
โปแลนด์
6 สูบ
Valtex
AC Auto Gas
38,500
        34,500
AC STAG 300 ISA2
โปแลนด์
6 สูบ 
HANA+4,500
AC Auto Gas
38,500
        39,000


AC STAG-200 แถมประกันวินาศภัย 300,000
หมายเหตุ : AC premium ทั้ง 2 ตัวนี้ สามารถต่อ OBD ได้ โดยรถที่สามารถต่อ OBD ได้ จะเป็นรถทุกยี่ห้อ ตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน
(ยกเว้น Mitsu Cedia)ข้อดีของรถที่สามารถติด OBD ได้ คือ โปรแกรมสามารถปรับจูนได้เอง ทำให้ไม่ต้องปรับจูนบ่อย

   แถมประกันภัย 3 ล้านบาท 3 ปี รถยนต์ป้ายแดง 5 ล้านบาท  3 ปี
   ประกันเครื่องยนต์ 500,000 บาท หรือ 1 ปี
   ประกันบุคคล  200,000 บาท/คน  โปรสุดๆ ฟรี ถังโดนัท 42 ลิตร หรือ ถังแค็ปซูล 48-58 ลิตร สนใจโทรจองด่วน หมายเหตุ    หม้อต้ม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามขนาดของเครื่องยนต์

        *****  หัวฉีด Hana  เพิ่มเงิน 35,00 บาท       
         *****  ฟรี ถังโดนัท 42 ลิตร หรือแค็ปซูล 58 ลิตร 
 โปรโมชั่นนี้ จำนวน 25 ชุดเท่านั้น   

                                สนใจโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-9982571 (หรือ) 08-92043882

  ชุดหัวฉีด AUTRONIC

ชุดติดตั้ง ราคา 
ชุดหัวฉีดโอโทนิค 4 สูบ (อิตาลี) 33,900 บาท  โปรโมชั่น 28,900 บาท
ชุดหัวฉีดโอโทนิค 6 สูบ ( อิตาลี่ ) 43,000 บาท  โปรโมชั่น 37,000 บาท
ชุดหัวฉีด AUTRONIC  EVO 4 สูบ (อิตาลี) 43,000 บาท   โปรโมชั่น 36,900 บาท


 

ชุดหัวฉีด Energy Reform

ชุดติดตั้ง ราคา
ชุดหัวฉีด Energy Reform รุ่น Fast Tech pro 
 • หม้อต้ม Alaska supper 200 HP
 • ถังแคปซูสเลือกขนาดได้ 58L, 64L, 68L
 • วาล์ว Tomasetto Energy Reform
26,500 บาท
(โปรโมชั่นลด 4,000 บาท เหลือ 22,500 บาท)
ชุดหัวฉีด Energy Reform  รุ่น  Advance OBD
 • หม้อต้ม Alaska supper 200 HP
 • ถังแคปซูสเลือกขนาดได้ 58L, 64L, 68L
 • วาล์ว Tomasetto  Energy Reform
35,900 บาท 
(โปรโมชั่นลด 4,000 บาท เหลือ 31,900 บาท)
ชุดหัวฉีด  Energy Reform รุ่น  Advance OBD (6 สูบ)
 • หม้อต้ม  Alaska supper 200 HP
 • ถังแคปซูสเลือกขนาดได้ 58L, 64L, 68L
 • วาล์ว Tomasetto  Energy Reform          
 • ประกันเครื่องยนต์ 200,000 บาท ประกันบุคคล 100,000 บาท
  (ฟรี กรมธรรม์ จากวิริยะประกันภัย 1,000,000 บ.)
41,900 บาท
(โปรโมชั่นลด 4,000 บาท เหลือ 37,900 บาท
ชุดหัวฉีด SEC-V3 Platinum OBD หม้อต้ม และวาล์ว Tomasetto OMB (อิตาลี) 29,900 บาท โปรโมชั่นเหลือ 24,900 บาท
ชุดหัวฉีด SEC-V3 Platinum OBD  (ชุดหัวฉีด 6 สูบ) 37,900 บาท โปรโมชั่นเหลือ 32,900 บาท


...... เรามีบริการ เช็คระบบ ปรับจูนแก้ไข อัฟเกรด งานระบบแก็สทุกยี่ห้อ ไว้คอยบริการ