AC stag4-eco

 

 

 

 

 

 AC STAG 4 ECO รุ่นเน้นความประหยัด

อมูลทางด้านเทคนิค
1. สามารถแก้ไขข้อมูลการตั้งค่าได้ 
2. สามารถอุ่นหัวฉีดให้พร้อมทำงาน 
3. เครื่องยนต์ไม่สะดุดขณะเปลี่ยนจากระบบน้ำมันเป็นระบบแก๊ส 
4. สามารถเก็บค่าต่างๆ ของเครื่องยนต์ เช่น HP,แรงบิด 
5. มีสัญญาณเตือนเมื่อแก๊สหมด สามารถเปลี่ยนเป็นระบบน้ำมันอัตโนมัติ
 
 
ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย :  
1. กล่อง ECU
2. ชุดสายไฟพร้อม sensor
3. อุปกรณ์ลดแรงดัน
4. ชุดกหัวฉีดก๊าช
5. ชุดกรองก๊าช
6. สวิทช์ก๊าช