รถติดตั้งของลูกค้า แต่ละวัน

ทุกๆ เช้าจะมีรถลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจนัดหมายมาใช้บริการกับเราไม่ต่ำ กว่า10คัน เป็นเพราะผลงานที่ปราณีตและปลอดภัยได้มาตรฐาน จึงมีลูกค้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก เกือบทุกๆวัน